ריפוי מסרטן שד

גלינה, בת כ 60, עברה ניתוח שנתיים לפני שהגיעה לדניאל, ולאחריו טיפולי הקרנות.
הגיעה לדניאל עם בדיקות דם ותוצאות מרקרים וצילומי CT.
לאחר 3 חודשים ו 7 טיפולים, ועבודה אישית בבית, הגיעה עם 2 מרקרים נקיים ואחד שירד במחצית (בדיקות דם) ו CT נקי. גלינה החלימה.