קורס הילינג ריפוי נִשמתי – קורסים קרובים

קורס ערב 16:00-20:00 בתאריכים 3.4-7.4

ימים א ב ג ה

קורס בוקר 09:00-13:00 בתאריכים 27-31.3.22