קורס הילינג ריפוי נִשמתי – קורסים קרובים

קורס בוקר – 12,13,15,16 דצמבר