קורס הילינג ריפוי נִשמתי – כל אחד יכול

הקורסים בזום מהבית קורס בוקר 09:00-13:00 קורס ערב 16:00-20:00

קורסים קרובים

בוקר 28.2.21 – 3.3.21

ערב 21.2.21-24.2.21