מועקה רגשית, מתח

ש, (60) באה לטיפול עקב מתח קשה בגלל מערכת יחסים עכורה עם הבת (37) עקב התנהגות לא נאותה של הבת לאורך זמן רב, שהגיע לשיא בשבוע האחרון.
יומיים לאחר הטיפול דווחה ש. על הקלה, אין לה יותר מתח או מועקה נפשית, השתחררה לגמרי מן הפגיעות שגרמה לה בִּתה.