הולכת לאחר שיתוק בצד שמאל

חנה, סובלת שנים רבות משיתוק בצד שמאל של הגוף. לאחר מספר טיפולים הצליחה ללכת בלי מקל.