ברכת הכתר קואן ין

Kuan Yin Blessing

קואן ין היא אלת החמלה, בודהא של חמלה. זו האלה שעל פי המסורת יש לה אלף ידיים ואלף עיניים כדי שתוכל לראות את כל האנשים הסובלים, ולטפל בכולם בעת ובעונה אחת. לקואן ין כוחות ריפוי נפלאים
מאסטר שאה הקים שושלת של קואן ין, ואני הצטרפתי לשושלת בנובמבר 2018. אלו מטפלים בידי דאו אשר עברו אישור מיוחד הכשרה והסמכה וקבלו כוחות ריפוי נפלאים.
הכוח של קואן ין.
אתם מזומנים לקבל ריפוי רגיל את או ריפוי מיוחד – ברכת הכתר
Crown Chakra Blessing
לריפוי והתמרה של כל מה שאתם סובלים ממנו.

ברכת הכתר קואן ין