ברכת הכתר גואן ין

Guan Yin Blessing

גואן ין היא אלת החמלה, בודהא של חמלה. זו האלה שעל פי המסורת יש לה אלף ידיים ואלף עיניים כדי שתוכל לראות את כל האנשים הסובלים, ולטפל בכולם בעת ובעונה אחת. לגואן ין כוחות ריפוי נפלאים
מאסטר שאה הקים שושלת של גואן ין, ואני הצטרפתי לשושלת בנובמבר 2018. אלו מטפלים בידי דאו אשר עברו אישור מיוחד הכשרה והסמכה וקבלו כוחות ריפוי נפלאים.
הכוח של גואן ין.
אתם מזומנים לקבל ריפוי רגיל את או ריפוי מיוחד – ברכת הכתר
Crown Chakra Blessing
לריפוי והתמרה של כל מה שאתם סובלים ממנו.