אוזן שמאל חרשת

שירה, מספר שנים לא שומעת באוזן שמאל.
טיפול אחד, ובביקור לאחר שבועיים במרפאה, מדווחת בצורה קרה – הנכדים שלי לא מבינים איך אני שומעת באוזן שמאל. 
השמיעה חזרה.